Nabídka stáží

Dana Černostová NOVINKY

Projekt Život jako každý jiný nabízí odborným pracovníkům možnost absolvovat stáž u poskytovatele sociálních služeb a v dalších organizacích a institucích. Stáže mohou být v délce jednoho až dvou dnů, pro jednoho až dva pracovníky z vysílající organizace.

Cílem stáží může být například seznámení s procesem transformace a komunitními službami, komunikace s obcí, spolupráce s opatrovníkem a rodinou, zapojování člověka s postižením do rozhodování o něm apod.

Pracovníci projektu na základě Vašeho zájmu, osloví vhodnou organizaci a domluví s ní podmínky stáže a odměnu organizaci přijímající stážistu, která bude hrazena z projektu. Mzdu stážisty a jeho cestovní náklady hradí jeho zaměstnavatel. Pracovníci projektu nemohou předem zaručit, že stáž proběhne ve vybrané organizaci.

Zájemci o zajištění stáže se mohou průběžně hlásit na e-mail: transformace@mpsv.cz.

Pracovnice projektu, Vás osloví s žádostí o doplnění podrobností, které budou pro dojednání stáže zapotřebí.

Mimo jiné by mělo být jasné, co od stáže očekáváte, co je Vaším cílem. Po vykonání stáže napíše stážista zprávu o získaných informacích a naplnění očekávání.

Stáže mohou probíhat po celé České republice, jejich počet je omezen.