Odhalování ústavních prvků v sociálních službách komunitního charakteru

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 28. 3. 2018 se v prostorách Hotelu ILF uskutečnilo diskuzní setkání na téma „Odhalování ústavních prvků v pobytových sociálních službách komunitního charakteru“. Setkání se zúčastnilo 27 účastníků z řad poskytovatelů sociálních služeb a odboru inspekce sociálních služeb.

Na setkání proběhla skupinová diskuze k tematickým okruhům, které definovaly, ve kterých oblastech každodenního života se mohou ústavní prvky vyskytovat, a jak zabránit jejich výskytu v sociálních službách komunitního typu.

Zápis