Metodické dny pro pracovníky ÚP ČR

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

Od ledna do června letošního roku pořádáme pro pracovníky Úřadu práce ČR tři cykly sedmi metodických dnů. Metodické dny pracovníkům po celé České republice přibližují problematiku lidí se zdravotním postižením. Cílem této metodické podpory je odstraňování bariér ze života lidí s nejrůznějším postižením v přirozeném prostředí. Jednotlivá témata účastníkům představují převážně zásady komunikace s lidmi s různým typem postižení. Akce se konají na půdě Úřadu práce v Praze a v Olomouci.
V současné době probíhá čtvrtý a pátý modul na témata „Zásady komunikace s osobami zrakovým a sluchovým postižením“ a „Zásady komunikace s osobami s duševním onemocněním“.

Témata metodických dnů:
• Základy mezilidské komunikace,
• Syndrom vyhoření, psychohygiena a relaxační techniky pro pracovníky v přímém kontaktu s osobami se zdravotním postižením,
• Práva osob se zdravotním postižením,
• Zásady komunikace s osobami se zrakovým a sluchovým postižením,
• Zásady komunikace s osobami s duševním onemocněním,
• Zásady komunikace s osobami s mentálním postižením,
• Zásady komunikace s osobami s poruchami autistického spektra.

Akce podobného typu je možné realizovat po celé České republice především pro pracovníky úřadů, např. krajů a obcí či pro poskytovatele sociálních služeb.

Případní zájemci o podobnou nabídku nás mohou kontaktovat na e-mailu: transformace@mpsv.cz.

Programy:
Zásady komunikace s osobami se zrakovým a sluchovým postižením
Základy mezilidské komunikace
Zásady komunikace s osobami s mentálním postižením
Práva osob se zdravotním postižením
Zásady komunikace s osobami s duševním onemocněním
Syndrom vyhoření, psychohygiena a relaxační techniky

Fotografie: