Odstraňování bariér v životě lidí s mentálním postižením

Dana Černostová NOVINKY

Zveme vás na metodický den „Odstraňování bariér v životě lidí s mentálním postižením“.
Metodický den se koná 14.6.2018 v Praze od 9:30 do 15:00. Akce je určena zejména pro pracovníky krajů, obcí a poskytovatelům sociálních služeb.
Na setkání budou účastníci seznámeni s principy komunikace s osobami s mentálním postižením a s bariérami v jejich běžném životě. Dále jim budou představeny možnosti podpory pro osoby s mentálním postižením.
Bližší informace:
pozvánka
program