Přístup „recovery“ k lidem s duševním onemocněním

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

Dne 10. 5. 2018 se v Praze konal metodický den na téma Přístup „recovery“ k lidem s duševním onemocněním. Metodického dne se zúčastnilo 12 účastníků z řad zástupců měst a poskytovatelů sociálních služeb. Lektor Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček účastníky seznámil s pojmem recovery, jeho principy a službou zaměřenou na zotavení.

Přílohy:
pozvánka
program