Semináře v roce 2017

Dana Černostová SEMINÁŘE

Během roku 2017 bylo v rámci projektu uskutečněno 19 seminářů po celé České republice, z toho 3 semináře byly akreditované. Mezi nejvíce poptávaná témata patřilo opatrovnictví, dále práce s agresí, poruchy autistického spektra, duševní onemocnění a v neposlední řadě semináře o snadno srozumitelných informacích.
Celkový počet osob, které byly proškoleny na seminářích dosáhl počtu 373.

 


Plánování staveb a jejich bezbariérovost pro osoby se zdravotním postižením


O snadno srozumitelných informacích (ETR)