Lidé s autismem v komunitním bydlení

Karel Švarc DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 25. 4. 2018 se v prostorách KC Zahrada v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma „Lidé s autismem v komunitním bydlení“.
Diskuze se zúčastnilo 8 účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, pracovníků krajských úřadů.
Na setkání proběhla skupinová diskuze o aktuální situaci komunitních služeb pro osoby s PAS, během které byly identifikovány nejčastější problémy, týkající se sociálních služeb pro osoby s PAS. Dále byla řešena otázka příspěvku na péči a jeho posuzování s ohledem na potřeby osob s PAS. Diskuze se dotkla i aktuální situace zaměstnávání osob s PAS, možností samostatného bydlení, nebo začlenění do běžného společenského života.

Zápis