Zpravodaj číslo 14

Karel Švarc NOVINKY, Zpravodaj

Zpravodaj číslo 14 Červen 2018 – v letním vydání dalšího Zpravodaje se dočtete o deinstitucionalizaci, dále se zabývá otázkou smyslu životní role člověka a pobytových sociálních služeb. Můžete si také přečíst něco o ústavních prvcích v komunitních službách.
Obsah Zpravodaje naleznete zde.