Sexualita lidí s mentálním postižením

Dana Černostová METODICKÉ DNY

Ve dnech 7. 6. 2018 a 13. 6. 2018 se uskutečnily metodické dny v Praze a Brně na téma Sexualita lidí s mentálním postižením. Metodických dnů se účastnilo celkem 56 účastníků z řad zástupců měst a poskytovatelů sociálních služeb. Lektorkami na metodickém dni byly Mgr. Lucie Šídová a Petra Hamerníková, DiS. Účastníci metodických dnů ocenily hlavně praktické příklady ze zařízení a otevřenost lektorek ke všem otázkám.


Zápis