Diskuze zástupců poskytovatelů sociálních služeb o zkušenostech z průběhu transformace

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně zveme zástupce poskytovatelů pobytových sociálních služeb na diskuzní setkání o zkušenostech z průběhu transformace, které připravujeme na 12. 9. 2018 v Praze (místo bude upřesněno).

Diskuze bude zaměřena na sdílení zkušeností poskytovatelů sociálních služeb v oblasti transformace. Předmětem diskuze budou především oblasti související s výběrem vhodné lokality, propojování služby s komunitou, podpora individuálního začleňování uživatelů do komunity, příprava pracovníků sociální služby na transformaci aj.

Pozvánka