Konference Život jako každý jiný 2018

Dana Černostová NOVINKY

Rádi bychom Vás informovali o další konferenci, kterou plánujeme uspořádat v rámci projektu MPSV dne 27. listopadu 2018 v Praze. Konference se bude zabývat aktuálním děním v oblasti transformace nejen v České republice, ale i v zahraničí. Budou představeny mezinárodní dokumenty a jejich dopady do praxe. Zazní informace o využívání běžných zdrojů v komunitě, komunitních službách, budou prezentovány praktické zkušenosti osob s mentálním postižením s životem v komunitě. Potvrzení o přihlášení obdržíte po ukončení přihlašovacího termínu spolu s upřesněným místem konání.

Pozvánka konference

Audio upoutávka na Rádiu Impuls