Finanční gramotnost uživatelů s mentálním postižením v pobytových sociálních službách – diskuzní setkání

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně zveme poskytovatele sociálních služeb na diskuzní setkání k tématu Finanční gramotnost uživatelů s mentálním postižením v pobytových sociálních službách, které se bude konat
21. 11. 2018 v Praze (místo bude upřesněno).
V diskuzi půjde o to, jak je ze strany poskytovatelů sociálních služeb kladen důraz na finanční gramotnost uživatelů především s mentálním postižením. V rámci diskuze bude například řešeno, jak u uživatelů dochází ke zvyšování finanční gramotnosti, možnosti uživatelů s penězi samostatně disponovat, rozvoj dovedností při práci s penězi. Dále bude diskutován rozvoj praktických dovedností a podpory při práci s penězi a podpory při práci s penězi a manipulací s nimi, případně s riziky, které se mohou v oblasti spravování peněz vyskytnout.
Pokud máte zájem o účast, kontaktujte nás prosím na e-mailu: transformace@mpsv.cz.

Pozvánka