Diskuze zástupců poskytovatelů sociálních služeb o zkušenostech z průběhu transformace

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 12. 9. 2018 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma „Diskuze zástupců poskytovatelů sociálních služeb o zkušenostech z průběhu transformace“.
Diskuze se zúčastnilo 17 účastníků z řad zástupců poskytovatelů transformovaných sociálních služeb.
Na setkání proběhla skupinová diskuze o aktuálních oblastech, které poskytovatelé transformovaných sociálních služeb řeší, nebo byly předmětem řešení již v samotném začátku transformačního procesu. Účastníci diskutovali o oblastech vážících se k výběru vhodné lokality pro umístění nových objektů, osvětu obyvatel v obci, propojování služby s komunitou, podpora individuálního začleňování uživatelů do komunity a příprava pracovníků na transformaci. Účastníci sdíleli mezi sebou dobré a špatné zkušenosti z procesu transformace.

Zápis