Konference Život jako každý jiný 2018

Dana Černostová KONFERENCE, NOVINKY

Dne 27. listopadu 2018 se konala konference Život jako každý jiný 2018. Nosným tématem konference bylo zhodnocení aktuální situace v oblasti transformace a deinstitucionalizace, jak v České republice, tak i v zahraničí. Účastníky konference byli převážně pracovníci z krajských a obecních úřadů, pracovníci z úřadů práce a poskytovatelé sociálních služeb. Celkem se sešlo 109 lidí z celé České republiky. Účastníky přivítala náměstkyně MPSV Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová.

Konference byla rozdělena do třech bloků. První dopolední blok byl věnován situaci v oblasti deinstitucionalizace a transformace. Byl představen Akční plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu pro období 2019 – 2021. Blok byl zakončen Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Druhým dopoledním blokem účastníky provázeli hosté ze zahraničí a věnoval se evropským zkušenostem s deinstitucionalizací, tvorbou a naplňováním akčního plánu podpory přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě a praktickým zkušenostem s transformací.

Odpolední část byla věnována novinkám z praxe se zapojením uživatelů pobytových sociálních služeb do běžné komunity a s praktickými zkušenostmi osob s mentálním postižením s životem v komunitě. Prezentaci svých zařízení ukázaly paní ředitelky ze zařízení pobytových sociálních služeb. Také zde vystoupila pracovnice ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením spolu s jejich klientem, který hovořil o svém životě ve společnosti.

Děkujeme všem, kteří se konference zúčastnili a věříme, že do budoucna si prostřednictvím těchto akcí budeme moci předávat stále pozitivnější zprávy a zkušenosti s transformací a deinstitucionalizací.

Zde naleznete soubory ke stažení:
Program
Zpráva
Prezentace:
Aktuální situace v oblasti DEI a transformace_Vrbický
Právo na nezávislý život_Šveřepa
Transformace a deinstitucionalizace v SR_Cangár
Podpora samostatného bývania_Holúbková
Domov sociálních služeb Slatiňany_Hurtová
Dobré zkušenosti (nebo také ne) se zapojováním uživatelů_Bartošová

Fotografie

Audio upoutávka na Rádiu Impuls