Podzimní metodické dny k tématu Opatrovnictví

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

V říjnu a listopadu 2018 proběhly dva metodické dny k tématu Opatrovnictví. Metodické dny se uskutečnily v Praze. Účastnilo se 44 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků krajů, obcí a jejich úřadů, ÚP ČR, ČSSZ A OSSZ.
Na metodických dnech přednesli své příspěvky JUDr. Štefan Čulík, Mgr. Zuzana Durajová a Bc. Veronika Čtvrtlíková. Účastníci získali informace o Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, výkonu opatrovnictví a jeho kontrole. Vše bylo doplněno o konkrétní příklady z praxe.

Opatrovnictví 11.10.2018
program
zápis
Opatrovnictví 21.11.2018
program
zápis