Podzimní metodické dny k tématu sexuality

Karel Švarc METODICKÉ DNY, NOVINKY

Od září do listopadu proběhlo 7 metodických dnů spojených s tématem sexuality lidí s handicapem. Metodické dny s tématy Sexualita lidí s mentálním postižením, Sexuální asistence a Sexualita lidí s tělesným postižením se uskutečnily v Praze a v Brně. Účastnilo se 136 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků krajů, obcí a jejich úřadů, ÚP ČR, ČSSZ A OSSZ.
Lektorky z organizace Freya účastníky seznámily se základními pojmy spojenými s tématem sexuality, s psychosexuálním vývojem lidí s mentálním postižením, respektující sexualitou a dopady potlačované sexuality,  důležitostí sexuality, se službou sexuální asistence a odlišnostmi v prožívání sexuality lidí s tělesným postižením. Dále osvětlily roli pomáhajících profesí v oblasti práce se sexualitou a pohled rodičů na vztah jejich dětí k sexualitě. Vyvrátily mýtus, že lidé s handicapem neprožívají sexualitu a propagovaly myšlenku, že sexualita by neměla být tabu. Účastníci si chválili hlavně dostatek příkladů z praxe a vstřícnost lektorek vůči dotazům.

Sexualita lidí s mentálním postižením
Praha: 19. 9. 2018 program
Brno: 8. 11. 2018 program
zápis

Sexuální asistence
Praha: 10. 10. 2018 program
Brno: 4. 10. 2018 program
Praha: 5. 11. 2018 program
Brno: 9. 11. 2018 program
zápis

Sexualita lidí s tělesným postižením
Praha 19. 11. 2018 program
zápis