Intimní vztahy a sexualita uživatelů v pobytových sociálních službách

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně zveme poskytovatele sociálních služeb na diskuzní setkání k tématu intimní vztahy a sexualita uživatelů v pobytových sociálních službách, které se bude konat dne 16. 1. 2019.
Půjde výhradně o diskuzi poskytovatelů sociálních služeb, zaměřenou na to, jak jsou ze strany pobytových sociálních služeb řešeny intimní vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením, kteří žijí v pobytových službách. Dále bude diskutováno, zda mají uživatelé možnost v rámci pobytových služeb navazovat partnerské vztahy a jaké jsou možnosti jejich společného partnerského soužití. Diskuze se také dotkne toho, jak jsou uživatelé informováni a vzděláváni v oblasti partnerských vztahů a v oblasti případných rizik, která se mohou v rámci partnerských vztahů a sexuality vyskytnout. V rámci diskuze bude možnost výměny praktických zkušeností poskytovatelů se zaměřením na to, zda a jak poskytovatelé sociálních služeb řeší intimní vztahy s důrazem na soukromí uživatelů.
Místo konání: Na Maninách 867/7, 170 00 Praha 7; zasedací místnost, 5. patro.
Pokud máte zájem o účast, kontaktujte nás prosím na e-mailu transformace@mpsv.cz
Pozvánka