Setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace

Dana Černostová NOVINKY

Dovolujeme si pozvat zástupce organizací, které aktuálně prochází procesem transformace na diskuzní setkání, které se bude konat dne 14. února 2019 v Hradci Králové, Kejzlarova 1679, v sídle organizace Skok do života, o.p.s. od 9:30 hodin.

Cílem diskuzního setkání je seznámení s dobrou praxí transformace a umožnění diskuze zástupců jednotlivých zařízení ke konkrétním tématům v návaznosti na problematiku transformace sociálních služeb.

Program a možnosti přihlášení naleznete v přiložené pozvánce.