Intimní vztahy a sexualita uživatelů v pobytových sociálních službách

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 16. 1. 2019 se v zasedací místnosti Na Maninách v prostorách MPSV v Praze uskutečnilo diskuzní setkání poskytovatelů pobytových sociálních služeb a oborníků na téma „Intimní vztahy a sexualita uživatelů v pobytových sociálních službách“.

Na setkání proběhla diskuze o intimních vztazích a sexualitě uživatelů v pobytových službách, ve které bylo řešeno, jak poskytovatelé k oblasti intimních vztahů a sexuality uživatelů v pobytových službách přistupují, zda jsou patrné rozdíly mezi transformovanou a ústavní službou nebo rozdíly mezi jednotlivými druhy služeb, možnosti seznámení uživatelů v rámci zařízení i mimo něj. Dále se diskuze účastníků zaměřila na osvětu a vzdělání uživatelů sociálních služeb v oblasti sexuality,  například jaké informace jsou uživatelům v této oblasti předávány, význam protokolů sexuality pro pobytová zařízení a jejich obsah, vzdělávání uživatelů v oblasti rizik souvisejících se sexualitou, využití pomoci odborníků apod.

Zápis