Finanční gramotnost uživatelů s mentálním postižením v pobytových sociálních službách

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 21. 11. 2018 se v zasedací místnosti Na Maninách v prostorách MPSV v Praze uskutečnilo diskuzní setkání poskytovatelů pobytových sociálních služeb a odborníků na téma „Finanční gramotnost uživatelů s mentálním postižením v pobytových sociálních službách“.

Na setkání proběhla skupinová diskuze o finanční gramotnosti lidí s mentálním postižením v pobytových sociálních službách, ve které bylo účastníky řešeno, zda existují rozdíly mezi transformovanou a ústavní službou, nebo mezi jednotlivými druhy služeb v oblasti finanční gramotnosti uživatelů s mentálním postižením. Dále bylo v rámci diskuze řešeno, jaké jsou možnosti uživatelů pro samostatné disponování s penězi, kontrola uživatelů v užívání finančních prostředků uživatelů, nebo jaké jsou možnosti spoření uživatelů s následným využitím naspořených peněz. Dále se diskuze soustředila na rozvoj praktických dovedností uživatelů v oblasti hospodaření s penězi, nácvik a manipulaci s penězi při nakupování, nebo nácvik při hospodaření s osobním rozpočtem.

Zápis