Setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 14. 2. 2019 se v Hradci Králové v prostorách organizace Skok do Života, o. p. s., uskutečnilo Setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace. Setkání proběhlo formou diskuze, kde účastníci sdíleli svoje zkušenosti z tohoto procesu. Hostem na diskuzním setkání byli pracovníci z chráněného bydlení Naplno, kteří se podělili s účastníky o zkušenosti s transformací jejich služby.
V odpolední části setkání proběhly čtyři workshopy. Byly zaměřeny na témata, jak se lidé učí hospodařit s penězi, sexualitu lidí s mentálním postižením, péči o domácnost a úklid. Workshopy se zaměřily na metody a postupy v jednotlivých oblastech, které byly prakticky prezentovány. Účastníci měli možnost prohlédnout si jednotlivé prostory, kde probíhá nácvik v rámci sociální rehabilitace (např. cvičná kuchyň).
Na závěr se účastníci opět sešli ve velkém sále a diskutovali společně o dojmech z jednotlivých workshopů.
Diskuzního setkání se účastnilo 17 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb.

Zápis