Cyklus seminářů v DOZP Sulická

Dana Černostová NOVINKY

Dne 13. března 2019 jsme zahájili cyklus seminářů pro DOZP Sulická. Semináře jsou specifické tím, že jsou určeny převážně uživatelům služby (lidem s mentálním postižením) a sociálním pracovníkům tohoto zařízení.

První z řady seminářů s názvem Samostatné bydlení byl lektorován dvěma zkušenými lektorkami z organizace Skok do života z Hradce Králové a jejich klientem, který na semináři představil své zkušenosti s bydlením a to od života v pobytové sociální službě po život ve vlastním bytě za využití služby podpora samostatného bydlení.

Dále nás čekají témata k finanční gramotnosti, svéprávnosti, jednání na úřadech a budeme se zabývat i volnočasovými aktivitami.