Informace o konaném cyklu diskuzních setkání

Dana Černostová NOVINKY

Srdečně Vás zveme na cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace.
1. TÉMA: Podpora při rozhodování
Termín: 15. 5. 2019
2. TÉMA: Opatrovnictví
Termín: 29. 5. 2019
3. TÉMA: Práce s rodinou/opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v transformaci
Termín: 18. 9. 2019
Diskuzní setkání jsou primárně určena pro poskytovatele sociálních služeb v procesu transformace. V případě Vašeho zájmu se prosím přihlaste prostřednictvím odkazu v přiložené pozvánce nebo pište na e-mail pavla.rehorova@mpsv.cz.

Pozvánka