Partnerské vztahy, intimita a sexualita klientů pobytových sociálních služeb

Dana Černostová NOVINKY

Zveme vás na metodický den na téma Partnerské vztahy, intimita a sexualita klientů pobytových sociálních služeb konaný dne 18.6.2019 od 9:30 do 14:00 v Praze. Na metodickém dni vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Kanceláře veřejného ochránce práv, organizace Skok do Života a zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb. Představeno bude naplňování práv klientů v oblasti intimity a sexuality z pohledu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a ostatních právních dokumentů, výsledky z šetření kanceláře VOP, postavení opatrovníka ve věcech intimity klientů pobytových sociálních služeb a příběhy klientů.
Metodický den je určen především pro pracovníky sociálních služeb, v případě zájmu i pro pracovníky krajů, obcí a jejich úřadů (ÚP ČR, ČSSZ a OSSZ).
Více informací naleznete v pozvánce