Podpora při rozhodování a právním jednání

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 15. 5. 2019 se v prostorách Hotelu Green Garden v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Podpora při rozhodování a právním jednání. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří v současné době prochází procesem transformace. Diskuzním setkáním provedla účastníky lektorka Bc. Radka Čebišová z organizace Quip, z. ú.
Diskuze se zabývala podporou při rozhodování lidí s postižením v souvislosti s transformací pobytových sociálních služeb. Diskuze se dotkla například rozhodovacího procesu v oblasti rozhodování, podpory při rozhodování a jejích klíčových oblastí. Dále zde probíhala debata o právním jednání s podporou, které vyplývá z nového občanského zákoníku.

Zápis

Prezentace