Přenos ústavních prvků do komunitních sociálních služeb

Dana Černostová METODICKÉ DNY, NOVINKY

Dne 22.5.2019 se uskutečnil metodický den na téma Přenos ústavních prvků do komunitních sociálních služeb. Metodický den se konal v pražském hotelu Ilf a zúčastnilo se ho 25 osob z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků krajů, obcí a jejich úřadů. Své příspěvky zde přednesli zástupci organizace Quip, z.ú., zástupci sociálních služeb Domov Háj a Chráněné bydlení Naplno, klienti sociálních služeb a zástupkyně Veřejného ochránce práv.
Fotodokumentaci metodického dne zajistil Pavel Kubíček, klient Chráněného bydlení Naplno.

Program