Opatrovnictví

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 29. 5. 2019 se v prostorách hotelu ILF v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Opatrovnictví. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří v současné době prochází procesem transformace. Diskuzním setkáním provedl účastníky
Mgr. Jan Strnad z organizace Quip, z. ú.
Diskuze se zabývala právní úpravou opatrovnictví, která vychází ze zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v kontextu s transformací pobytových sociálních služeb. Diskutovalo se například o vztazích mezi opatrovníkem, opatrovancem a sociální službou, vymezení jejich kompetencí a zájmu opatrovníků o transformaci. Dále se diskuze zabývala dalšími právními nástroji, které definuje občanský zákoník, například smlouvou o nápomoci, předběžnou otázkou apod. V diskuzi byl institut opatrovnictví pojatý z detailního hlediska praktickými zkušenostmi účastníků a interpretací ze strany odborníka.

Zápis