Nedostatečné pracovní příležitosti pro OZP

Dana Černostová KULATÉ STOLY, NOVINKY

Dne 28. 3. 2019 MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný uspořádalo kulatý stůl na téma Nedostatečné pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením převážně pro osoby s mentálním postižením.

Setkání se zúčastnili zástupci Úřadu práce ČR, Asociace pracovní rehabilitace ČR, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, obecně prospěšných společností, které se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením zabývají, poskytovatelé sociálních služeb.

Účastníci diskutovali o vzájemných zkušenostech jak pozitivních, tak negativních. Upozornili na nedostatečnou informovanost osob se zdravotním postižením a zaměstnavatelů o možnostech podpory a pomoci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Rovněž poukázali na nedostatečnou propojenost systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Od 6/2017 do 5/2021 probíhá na ÚP projekt, který usiluje o zlepšení kvalty služeb v této oblasti https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/ozp. Na jednotlivých krajích jsou ustanoveni krajští koordinátoři ÚP pro zaměstnávání OZP, na které je možné se obracet.

Zápis