Práce s rodinou/opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v transformaci

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 18. 9. 2019 se v prostorách hotelu Green Garden v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Práce s rodinou/opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v transformaci. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří prochází v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním provedla účastníky Mgr. Pavla Baxová, ředitelka organizace RYTMUS, o. p. s.
Diskuze se zabývala faktory a způsoby práce a komunikace s rodinou nebo opatrovníkem klienta pobytové sociální služby v procesu transformace. Ze strany poskytovatelů byla poskytnuta doporučení jak se zúčastněnými subjekty pracovat, jak je zapojit do dění v rámci služby, nebo jak vzbudit zájem o svého příbuzného/opatrovance, který je klientem pobytové sociální služby. Diskuze byla pojata v kontextu s doporučujícími dokumenty a materiály podporujícími transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb v souvislosti s pečujícími osobami a zkušenostmi účastníků.

Zápis