Rehaprotex Brno

Dana Černostová NOVINKY

Ve dnech 29.10.-1.11.2019 se pořádal v Brně veletrh Rehaprotex, jehož součástí jsme byli i my. Seminář Rodinný život, intimita a sexualita osob se zdravotním postižením byl účastníky této akce hodnocen velmi kladně a věříme, že byl pro všechny zúčastněné přínosem.