Empowerment – zmocňování

Karel Švarc DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 14. 10. 2019 se v prostorách Green Garden Hotelu v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma EMPOWERMENT – ZMOCŇOVÁNÍ. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří prochází v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním účastníky provedl pan Petr Eisner, DiS.

Diskuze se zabývala pojetím empowermentu jako účinného nástroje poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením. Na diskuzi byly řešeny například možnosti zvyšování kompetencí k samostatnějšímu a plnohodnotnějšímu životu lidí s postižením. Dále byla v kontextu s empowermentem diskutována témata schopností a dovedností člověka s postižením, poskytování péče versus podpory, a dále co znamenají, a jak rozlišit tzv. „podstupitelná“ a „nepodstupitelná“ rizika. Téma bylo řešeno v návaznosti na transformační proces a průběžně doplňováno zkušenostmi účastníků v daných oblastech.

Zápis