Sebeobhájci

Karel Švarc DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 6. 11. 2019 se v prostorách Green Garden Hotelu v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma SEBEOBHÁJCI. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří prochází v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním účastníky provedly Mgr. Pavlína Mroczkowská a Mgr. Veronika Juříčková z organizace SPMP ČR.
Diskuze se zabývala sebeobhajováním, které slouží k prosazování lidí s mentálním postižením. V rámci tématu bylo diskutováno, co znamená pojem sebeobhajování a čím se sebeobhajování zabývá. Dále byla řešena role asistenta skupiny sebeobhájců a s tím související oblasti, jako například vyváženost podpory asistenta, prevence proti syndromu vyhoření apod. Dále bylo téma řešeno v kontextu založení sebeobhájcovských skupin v zařízeních poskytující pobytové sociální služby v transformaci s celkovým přínosem pro klienty i organizaci.

Zápis