Zapojení osob se ZP žijících v komunitní pobytové sociální službě do běžné komunity

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 20. 11. 2019 se v prostorách Green Garden Hotelu v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Zapojení osob se zdravotním postižením žijících v komunitní pobytové sociální službě do běžné komunity. Zúčastnili se ho zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří prochází v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním účastníky provedla paní Mgr. Zuzana Thürlová která působí v organizacích JURTA o. p. s. a Osmý den, o. p. s.
Účastníci se zabývali komplexním pohledem na zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. Na diskuzi bylo probíráno, jak správně zahájit proces transformace, aby byl přechod do komunity pro klienty i zaměstnance co nejsnazší a efektivní. Mluvilo se o navazování sociálních vazeb v komunitě a prohlubování vztahů s rodinou klienta, nebo zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Diskutovány byly i některé rizikové situace, které se mohou v rámci života v komunitě vyskytnout. Téma bylo pojato v kontextu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb a doplněno zkušenostmi účastníků.

Zápis