Cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Srdečně Vás zveme na Cyklus diskuzních setkání poskytovatelů sociálních služeb v procesu transformace III.

1. TÉMA: Zdravotnické výkony v pobytových sociálních službách

Termín: 4. 2. – 5. 2. 2020

2. TÉMA: Partnerské vztahy a výchova k rodičovství u osob s mentální postižením

Termín: 4. 3. – 5. 3. 2020

3. TÉMA: Komunikační bariéry osob se zdravotním postižením při přechodu do komunitních služeb

Termín: 30. 3. – 31. 3. 2020

4. TÉMA: Diskuze poskytovatelů sociálních služeb o průběhu transformačního procesu spojená s celkovým zhodnocením v návaznosti na budoucí vývoj sociálních služeb

Termín: 19. 5. – 20. 5. 2020

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.
Pozvánka