Zdravotní výkony v sociálních službách

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Ve dnech 4.-5.2.2020 se v prostorách Green Garden Hotelu v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Zdravotní výkony v sociálních službách. Účastníky tématem provedli Mgr. Iva Kuchyňková z Charity České republiky a Bc. Martin Holub z chráněného bydlení Naplno. Diskuzního setkání se zúčastnili pracovníci sociálních služeb v procesu transformace.
Účastníci diskutovali o možnostech zajištění optimální podpory v oblasti zdraví, zvládání zdravotních výkonů bez zdravotnického personálu, zvyšování samostatnosti klientů v oblasti péče o své zdraví, možnostech a limitech domácí péče, vedení dokumentace nezdravotníky (pro praxi, pro ochranu pracovníků) a rizicích spojených s nedostatečným zajištěním péče.

Zápis

Podpora zdraví klientů v komunitní sociální službě