Diskuzní fórum k deinstitucionalizaci

Dana Černostová NOVINKY

Dne 20. 2. 2020 se uskutečnilo diskuzní fórum na téma Deinstitucionalizace – jak dál? Na akci byli přítomni zástupci MPSV, APSS, JDI a zástupci krajů a obcí, poskytovatelů sociálních služeb a odborné veřejnosti. Diskuze se týkala aktuálního vývoje v oblasti deinstitucionalizace a transformace v ČR a oblastí s touto problematikou souvisejících. Hodně se diskutovala oblast financování a personálního zabezpečení sociálních služeb. Kapacita diskuzního fóra byla zcela naplněna.