Partnerské vztahy a výchova k rodičovství u osob s mentálním postižením

Karel Švarc DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Ve dnech 4. 3. – 5. 3. 2020 se v prostorách Green Garden Hotelu v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Partnerské vztahy a výchova k rodičovství u osob s mentálním postižením. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří prochází v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním účastníky odborně provedla paní Mgr. Jana Bernoldová, PhD.
V rámci diskuzního setkání se účastníci zabývali možnostmi vzniku a realizaci partnerského vztahu u lidí s mentálním postižením, bariérami v navazování partnerského vztahu, významu partnerských vztahů ovlivňující další vývoj člověka s mentálním postižením, antikoncepci, podpoře poskytovatelů a blízkých osob v realizaci partnerských vztahů apod. Dále byly diskutovány oblasti věnující se výchově k rodičovství a realizaci rodičovství u lidí s mentálním postižením, které nejsou zatím společností a odborníky příliš akceptovány. Diskutována byla například nedostatečná osvěta, neuvážené odrazování od rodičovství, časté odebírání dětí matkám s mentálním postižením apod. Dále byla zmíněna nedostatečná podpora v oblasti rodičovství a chybějící síť návazných služeb pro podporu rodičů s mentálním postižením.

Zápis