Komunikační bariéry osob se zdravotním postižením při přechodu do komunitních služeb

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 20. 5. 2020 proběhlo diskuzní setkání online formou s využitím multimediální platformy Skype na téma Komunikační bariéry osob se zdravotním postižením při přechodu do komunitních služeb, kterého se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb procházející v současné době procesem transformace. Diskuzním setkáním účastníky odborně provedly Mgr. Pavlína Mroczkowská a Mgr. Iva Kuchyňková.

V rámci diskuzního setkání se účastníci zabývali problematikou komunikačních bariér především u lidí s mentálním postižením. Diskutován byl přístup k lidem s mentálním postižením, možnosti efektivní komunikace a předávání informací tak, aby mohli informace samostatně a efektivně lidé s postižením používat a pracovat s nimi dle jejich potřeby. Diskutovalo se např. o způsobech předávání informací, o možnosti využití piktogramů a moderních technologií, komunikaci ve zdravotnických zařízeních při spolupráci s lékaři apod.

Zápis