Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace

Karel Švarc NOVINKY

Od 1. 4. 2022 jsou platná nová Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace včetně souvisejících příloh (Transformační plán, Studie proveditelnosti a Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby). Dokumenty byly vytvořeny v rámci činnosti pracovní skupiny v projektu Rozvoj systému sociálních služeb a jsou zveřejněné na webu MPSV a také na trass.cz.