MPSV realizuje nový projekt

Karel Švarc NOVINKY

Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR je novým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí realizovaným od 1.1.2023 do 31.12.2026.

Cíle projektu jsou:

  1. Zvýšit počet transformovaných služeb v ČR prostřednictvím transformačních plánů o 40;
  2. Nastavit řídící, koordinační a monitorovací systém pro proces DI v ČR a začlenit jej do rozhodovacích procesů sociální politiky v ČR;
  3. Podpořit poskytovatele sociálních služeb, jejich zaměstnance, další subjekty participující na transformaci institucionální péče a uživatele soc. služeb;
  4. Zvýšit informovanost cílových skupin o nastavování procesů týkajících se transformace a DI;
  5. Akceptace myšlenky transformace veřejností.

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  3. Pracovníci v sociálních službách a  sociální pracovníci
  4. Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  5. Veřejnost