AKCE

V rámci projektu Transformace sociálních služeb budou pořádána různá setkání jak odborníků, tak veřejnosti.

Díky těmto akcím máte možnost vyměnit si své pozitivní i negativní zkušenosti o postupu procesu transformace sociálních služeb v České republice.

Mezi tyto akce patří:

  • Diskuzní setkání – slouží k předávání zkušeností a jsou určena zejména pro odborníky na konkrétní problematiku.
  • Metodické dny – jsou nástrojem pro kraje, obce, zařízení sociálních služeb a další aktéry, kterými je možné je podpořit v aktuálních tématech souvisejících s procesem transformace.
  • Konference – seznam konferencí konaných v rámci projektu se všemi jejich výstupy
  • Konzultace – jsou určeny pro pracovníky obecních, krajských i státních úřadů, v případě potřeby i dalším cílovým skupinám projektu, jichž se dotýká proces transformace. Cílem konzultací je metodická podpora v oblasti vytváření komunitních služeb.
  • Kulaté stoly – probíhají za účasti odborné i laické veřejnosti a přispívají k propagaci transformačního procesu.
  • Semináře – slouží k načerpání množství informací a rad, které můžete použít v praxi.
  • Setkání s poskytovateli, kraji a obcemi – seznam setkání  se zástupci zapojených zařízení nebo se zástupci krajů, jejichž zařízení jsou zapojena do projektu.