[x_section style=“margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 15px 0px 45px 0px; „][x_row inner_container=“false“ marginless_columns=“false“ bg_color=““ style=“margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; „][x_column bg_color=““ type=“1/1″ style=“padding: 0px 0px 0px 0px; „][x_text]Zajímá Vás transformace? Pro své otázky či podněty použijte kontaktní formulář dole nebo  pište na e-mail transformace@mpsv.cz. Rádi Vám odpovíme.[/x_text][x_gap size=“50px“][x_tab_nav type=“three-up“ float=“top“][x_tab_nav_item title=“OPATROVNÍCI, RODINA“ active=“true“][x_tab_nav_item title=“ZÁSTUPCI OBCÍ“ active=“false“][x_tab_nav_item title=“ORGANIZACE MPSV“ active=“false“][/x_tab_nav][x_tabs][x_tab active=“true“]

Znamená transformace zrušení služeb pro lidi s postižením?

Ne, nejedná se o rušení služeb, ale o změnu způsobu a podmínek jejich poskytování. Většina lidí s postižením se z ústavů stěhuje do běžných bytů či rodinných domů, kde jim je zajištěna potřebná podpora, např. formou chráněného bydlení. Využívají také denní stacionáře a další způsoby podpory.

Někteří lidé ale z ústavů odcházejí úplně?

Část současných klientů velkých ústavů se vrací ke svým rodinám nebo se stěhuje do domácností s přáteli a pobytovou sociální službu již nepotřebují. Jsou to ti, kteří mají takové schopnosti a dovednosti, které jim umožňují vést samostatný život. Do ústavu se přitom dostali pro nedostatek jiných možností podpory.

Pokud žil člověk v ústavu dlouhá léta, jak takovou změnu zvládne?

Pro člověka, který strávil část svého života v ústavním zařízení, je určitě tato změna náročná. Proto jí předchází důkladná příprava, která obnáší jak vyhodnocení potřeb člověka, tak naplánování průběhu transformace. Součástí přípravy je také výběr místa budoucího bydliště, jeho návštěvy a navazování vztahů s okolím nebo rozvoj potřebných dovedností.
Zkušenosti ukazují, že přes počáteční stres dochází po přestěhování ke zlepšení psychické pohody a navázání dobrých vztahů s okolím.

Koho se tedy transformace týká?

Do projektu transformace je zapojeno 42 zařízení z celé České republiky. Ty poskytují služby celkem 3 800 lidem s postižením. Z toho cca 1 100 lidí se týká stěhování do nových služeb připravených v souvislosti s tímto projektem.

Spousta lidí s postižením dnes žije v rodinách a do ústavů nechce, ovšem chybí pro ně dostupná pomoc. Proč se raději nevěnujete jim, když je o lidi v ústavech postaráno?

Protože život v ústavu je hendikep. Velkokapacitní instituce omezuje osobní rozvoj člověka. Každý má přitom právo na běžný život srovnatelný s vrstevníky.

Navíc, díky transformaci se zvyšuje dostupnost bydlení a podpory pro dospělé s postižením v běžném prostředí. Nově vytvořené bydlení a služby budou moci využívat také lidé, kteří nepřicházejí z ústavů. V transformaci vybudované zázemí pro služby bude obci sloužit řadu dalších let.

To ale bude stát spoustu peněz, kde je vezmete?

Vytvářet nové služby pro lidi s postižením je možné díky penězům z Integrovaného operačního programu, kde je k tomuto účelu vyhrazeno cca 1,3 mld. Kč.[/x_tab][x_tab active=“false“]Znamená transformace zrušení služeb pro lidi s postižením?

Ne, nejedná se o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. Většina lidí s postižením se z ústavů stěhuje do běžných bytů či rodinných domů, kde jim je zajištěna potřebná podpora např. formou chráněného bydlení. Využívají také denní stacionáře a další způsoby podpory.

Pokud žil člověk v ústavu dlouhá léta, jak takovou změnu zvládne?

Pro člověka, který strávil část svého života v ústavním zařízení, je určitě tato změna náročná. Proto jí předchází důkladná příprava, která obnáší jak vyhodnocení potřeb člověka, tak naplánování průběhu transformace. Součástí přípravy jsou také výběr místa budoucího bydliště, jeho návštěvy a navazování vztahů s okolím nebo rozvoj potřebných dovedností. Zkušenosti ukazují, že přes počáteční stres dochází po přestěhování ke zlepšení psychické pohody a navázání dobrých vztahů s okolím.

Koho se tedy transformace týká?

Do tohoto projektu transformace je zapojeno 32 zařízení z celé České republiky. Ty poskytují služby celkem 3 800 lidem s postižením. Z toho cca 1 100 lidí se týká stěhování do nových služeb připravených v souvislosti s tímto projektem.

Podle čeho bylo těch 42 zařízení vybráno?

Ministerstvo práce a sociálních věcí oslovilo kraje, které přihlásily vybraná zařízení – zohledňovala se vysoká kapacita zařízení a objektů, jejich špatný stav, izolovanost od běžného prostředí a další ukazatele.

Co znamená transformace pro naši obec?

Pokud má ve vaší obci vzniknout nové bydlení nebo služba pro lidi s postižením, znamená to především příležitost pro rozvoj obce: se službami jsou spojena pracovní místa a zároveň odbyt zboží a veřejných služeb. Zlepší se tím také dostupnost sociálních služeb pro stávající občany, neboť budované bydlení a služby mohou částečně využívat také lidé, kteří nyní v ústavech nejsou.

V transformaci vybudované zázemí pro služby bude obci sloužit řadu dalších let.

To ale bude stát spoustu peněz, kde je vezmete?

Vytvářet nové služby pro lidi s postižením je možné díky penězům z Integrovaného operačního programu, kde je k tomuto účelu vyhrazeno cca 1,3 mld. Kč.

Podle čeho jsou vybírány obce, kam se lidé z ústavů stěhují?

Cílové obce jsou vybírány podle konkrétních potřeb lidí, kteří se do nich stěhují: často se odvíjí od jejich rodinných nebo přátelských vazeb.[/x_tab][x_tab active=“false“]O které organizace se jedná?

Jedná se o pět zařízení (na seznamu jsou dole) pro lidi se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Spádová oblast pro příjem klientů je celorepubliková.

Ostatní organizace zapojené v projektu jsou zřízeny jednotlivými kraji s krajskou působností.

Co je účelem účasti těchto organizací v projektu Transformace sociálních služeb?

Organizace přímo řízené MPSV se projektu účastní proto, aby využily vzdělávací aktivity, supervizi a další podporu, kterou projekt nabízí. Zároveň jsou v nich pilotně ověřovány některé metodické postupy, jako např. posouzení potřeb uživatelů.

Organizace dostaly od MPSV za úkol zpracovat novou koncepci poskytování sociálních služeb. K tomu jim také pomáhá metodická podpora zajišťovaná projektem.

Budou tato zařízení zrušena?

Účelem účasti těchto organizací v projektu nebylo a není jejich zrušení. Jak je uvedeno výše, zadání pro tyto organizace zní, vytvořit novou koncepci a rozvojový plán poskytování sociálních služeb.

Ani v ostatních zařízeních zapojených do projektu se nejedná o zrušení služeb pro lidi s postižením: transformací se mění podmínky a způsob poskytování pomoci, neruší se tato pomoc jako taková.[/x_tab][/x_tabs]

  Kontaktní formulář

  Vaše jméno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Předmět

  Text Vaší zprávy

  [x_gap size=“50px“][/x_column][/x_row][/x_section]