Tematické sborníky

Dana Černostová NOVINKY

Z odborných článků, které vznikly v rámci projektu Transformace sociálních služeb, jsme vytvořily, které se věnují problematice opatrovnictví a svéprávnost a tématu života v komunitě. Opatrovnictví a svéprávnost Život v …

ŘO IROP vydal upřesňující informace

Dana Černostová NOVINKY

Zájem o podporu z IROP a OPZ Ve středu 30. 9. 2015 byla vyhlášena výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy Na světe je též …

Semináře k výzvám na transformaci

Dana Černostová NOVINKY, SEMINÁŘE

Zájem o podporu z IROP a OPZ Ve středu 30. 9. 2015 byla vyhlášena výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy Na světe je též …

Zahraniční workshop

Dana Černostová NOVINKY, Zahraniční workshopy

Ve dnech 11.-12. 11. (11.11. v Praze; 12.11. v Brně) proběhl zahraniční workshop na téma Prevence přenosu ústavních prvků do komunitních služeb. Lektorovala ho expertka na problematiku transformace z Bulharska Kapka Panayotova, která nás seznámila …

Kritéria IROP pro výzvu na deinstitucionalizaci

Dana Černostová NOVINKY

Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu schválil 10. 9. 2015 specifická kritéria přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení pro výzvu na deinstitucionalizaci sociálních služeb. Kritérium, že je projekt v souladu se strategickým plánem …

Setkání na téma Děti

Dana Černostová NOVINKY, SETKÁNÍ

V červenci a v říjnu  2013 se uskutečnila další setkání na téma Děti ve spolupráci s organizací Lumos. Obě setkání byla určena zejména poskytovatelům, kteří poskytují své služby dětem. Bylo zde …