Konzultace pro pracovníky MPSV

Karel Švarc KONZULTACE

V prosinci proběhlo konzultační setkání pro pracovníky MPSV k tématu „Jak nacházet a odstraňovat ústavní prvky?“ Účastníci byli seznámeni s pojmy instituce, konceptem plánování zaměřeného na člověka a především konzultovali …