Chráněné bydlení – provoz služby

Karel Švarc KULATÉ STOLY

Dne 4. února 2015 se konala expertní platforma k otázce chráněného bydlení. Pozvání přijali odborníci, kteří diskutovali dobrou i špatnou praxi. Z jejich diskuze vzešly dokumenty s doporučeními a riziky k jednotlivým …

Opatrovnictví

Karel Švarc KULATÉ STOLY

Obec v pozici veřejného opatrovníka Termín a místo konání: 26. 6. 2014, Krajský úřad Ústeckého kraje Diskuze na téma Obec v pozici veřejného opatrovníka se účastnili Barbora Rittichová z Ligy lidských práv, …

Plánování

Karel Švarc KULATÉ STOLY

Propojení procesů deinstitucionalizace, plánování služeb a sociální práce Termín a místo konání:  11. 3. 2013, Harmony Club Hotel, ul. 28. října 170, Ostrava Pozvaní řečníci: Mgr. Daniel Rychlik, vedoucí odboru …

Pečující osoby

Karel Švarc KULATÉ STOLY

„Bez nich to nepůjde“ význam pečujících osob pro změny sociálních služeb ČR Termín a místo konání: 26. 2. 2013, Aula Vyšší odborné školy Jabok, Praha 2 Pozvaní řečníci: Camille Latimier či …

Legislativa

Karel Švarc KULATÉ STOLY

Jaké změny v právní úpravě vyžaduje deinstitucionalizace sociálních služeb pro lidi s postižením? Termín a místo konání: 11. 12. 2012, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb , Praha 2 Kulatý stůl …