Semináře březen až květen 2018

Karel Švarc SEMINÁŘE

V období od března do konce května roku 2018 se uskutečnilo 13 seminářů, z toho jeden se zahraniční účastí. Většina z těchto seminářů se uskutečnila zejména ve městě Kolín, kde …

Semináře v roce 2017

Karel Švarc SEMINÁŘE

Během roku 2017 bylo v rámci projektu uskutečněno 19 seminářů po celé České republice, z toho 3 semináře byly akreditované. Mezi nejvíce poptávaná témata patřilo opatrovnictví, dále práce s agresí, poruchy autistického spektra, …

Semináře k výzvám na transformaci

Karel Švarc NOVINKY, SEMINÁŘE

Zájem o podporu z IROP a OPZ Ve středu 30. 9. 2015 byla vyhlášena výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).  Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy Na světe je též …