Zpravodaj číslo 5

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 5 Únor 2015 – toto číslo přináší článek týkající se nové role sociálního pracovníka v souvislosti s transformací sociálních služeb. Dále v něm naleznete informace z otevírání nových …

Zpravodaj číslo 4

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 4 V informačním zpravodaji naleznete článek týkající se reformy psychiatrické péče. Dozvíte se, jak pracovat s lidmi s duševní poruchou nebo autismem. Můžete si přečíst zprávu z konference Prevence násilí a …

Zpravodaj číslo 3

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 3 Třetí číslo transformačního zpravodaje přináší report z konference k deinstitucionalizaci ústavní péče, která byla pořádána ve spolupráci s expertní evropskou skupinou. Dále se dočtete, co se řešilo na …

Zpravodaj číslo 2

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 2 Druhé číslo zpravodaje Vám přináší konkrétní případ rodiny, která využívá nového institutu – zástupce z členů domácnosti. Dále můžete, prostřednictvím odkazu, zhlédnout reportáž o transformačním procesu DSS …

Zpravodaj číslo 1

Dana Černostová Zpravodaj

Zpravodaj číslo 1 V tomto čísle naleznete shrnutí devíti měsíců trvání projektu, informace týkající se nového občanského zákoníku v souvislosti s nemožností zbavit člověka zcela svéprávnosti. Dočtete se o nově zveřejněných …