V této složce naleznete užitečné dokumenty, týkající se transformace sociálních služeb, vzešlé z předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb.

Průběžně sem budeme vkládat další dokumenty, které s problematikou transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb souvisí, a které by pro Vás mohly být zajímavé a přínosné.