EVALUACE ŽJKJ

Evaluace projektu Život jako každý jiný
Cílem této evaluace bylo zhodnotit dopad projektu na deinstitucionalizaci očima cílové skupiny. Při jejím zpracování byly využity metody dotazníkového šetření a rozhovorů se zástupci cílové skupiny, konkrétně členů jedné pracovní skupiny, účastníků dvou seminářů, dvou diskusních setkání a dále probíhalo šetření se zástupci krajů.