KOMUNIKACE V TRANSFORMACI

Průvodce v komunikaci s veřejností
Komunikace s veřejností představuje jednu z klíčových oblastí v transformaci pobytových sociálních služeb pro lidi s postižením – je třeba důkladně informovat o smyslu a průběhu změn a zároveň naslouchat obavám a výhradám a reagovat na ně.

Průvodce komunikací s veřejností je určený pro poskytovatele i kraje v průběhu transformace sociálních služeb.

Pojmy, otázky a odpovědi

Příklad komunikace zařízení v transformaci

Odpor občanů vůči záměru vybudovat v jejich sousedství službu pro lidi s postižením

Šablona komunikační strategie

Šablona pro přípravu prezentace

Šablona tiskové zprávy

Šablona – titulek

O prezentacích

Příklad tiskové zprávy (článku) k transformaci

Vzor přednášky